Overige

Contact gegevens

  Machinestellers.nl is werkzaam door heel Europa met als basis Het Oosten van Nederland nabij Arnhem.   www.machinestellers.nl Fazantstraat 43 6942KD Didam tel: 0031-639 343 789 mail: info@machinestellers.nl KVK Utrecht: 09182131 BTW: NL819356050B01           Machinestellers.nl is onderdeel van 3D Modelprint 

Disclaimer

Disclaimer   Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze website is eigendom van machinestellers.nl. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.   Copyright: © Copyright machinestellers.nl, All Rights Reserved.   Intellectueel Eigendom: Niets van …

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden   artikel 1. Algemeen:   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Machinestellers.nl, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing …

VAR-Verklaring

Download hier onze gebruikte modelovereenkomst ofwel de VAR- Verklaring. Nieuwe VAR verklaring machinestellers.nl